fantasy_sci.fi_svet

KVÍZ

1891

Jste odborníci na Pana prstenů - Návrat krále?

Jste filmový odborníci na třetí díl Pána prstenů? Vyzkoušejte si náš kvíz a uvidíme ....

1. V jakém roce vyšel filmový Pán prstenů - Návrat krále?

2. Na jakém místě se převážně odehrávalo natáčení celé série Pán prstenů?

3. Kolik oscarů získal film Pán prstenů - Návrat krále?

4. Poslední věta ve filmu, je identická s poslední větou knihy: "Tak jsem se vrátil."  Kdo jí pronesl?

5. Jak se jmenuje město, ze kterého vychází obří skřetí armáda v čele s Nazgûlem?

6. Legolas v tomto dílu vystřelí nejméně šípů z celé triologie. Kolik jich je?

legolas

7. Kdo chtěl upálit sebe a ještě jinou postavu při obléhání Minas Tirith?

8. Obří pavoučice, která zaútočí na Froda ve skalách nese jméno?

9. Jaký nese název nový meč, jenž obdrží Aragon od Elronda, který byl zkut z úlomků Narsilu?

10. Kolik měsíců uplynulo mezi odchodem hobitů z jejich domoviny a návratem zpět?

11. Které postavy umřely v třetím dílu filmového Pána prstenů?

12. Kdo pronese větu?:

"Majáky Minas Tirith! Majáky vzplály! Gondor volá o pomoc!"

13. Kdo pronesl tyto slova?:

"Protože mají naději. Slabou a hasnoucí naději, že jednoho dne rozkvete. Že přijde král a tohle město bude zas jako dřív... Než zchátralo. Opustili starou moudrost, kterou si přivezli ze Západu. Králové si budovali domy hrobky velkolepější než domy živých. A stará jména předků považovali za cennější než jména svých synů. Bezdětní páni seděli v omšelých síních a dumali o heraldice, nebo ve vysokých věžích a ptali se hvězd. Tak upadl gondorský lid. Královská linie selhala. Bílý strom uschl."

14. Jak se jmenuje první město, které skřeti dobijí útokem přes řeku Anduinu a brání ho velitel Faramir?

15. Která z postav ukradla Gandalfovi tajemný Palantír?

16. Doplň:

Aragorn před Černou branou:
,,Synové Gondoru, synové Rohanu, mí .....; Vidím vám v očích stejný strach, který by vzal ..... i mně.
Možná přijde den, kdy odvaha lidí selže. Kdy opustíme své přátele a zpřetrháme všechny svazky. Ale dnes to nebude. Hodina vlků a roztříštěných štítů, kdy se věk lidí zhroutí. Ale dnes to ......, dnes budeme ......!
Při všem, co je vám na této dobré zemi drahé, vás vyzívám; Stůjte, Muži Západu!!!"

17. Jak se jmenuje chléb, jenž byl darován elfy, který jí Frodo se Samem na cestách?

18. Koho vyzval Aragorn ve skalách, aby splnili přísahu vůči králi Gondoru?

 

19. Kdo pronese tyto slova?:

"Blázne! Mne nemůže zabít žádný muž. Teď zemři."

20. Kdo neodjede na konci filmu lodí do Zemí neumírajících?

21. Jakou barvu šatů měla Arwen při korunovaci Aragorna v Minas Tirith?

aragorn

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 76%

0%

Kvíz na Pán prstenů – Společenstvo Prstenu

Jak jste v tomto kvízu dopadli? Chcete další?